Dicranograptus clingani
Bio_Graptolite
United Kingdom